تهیه گزارشات توجیهی اقتصادی و فنی پروژه ها

تهیه گزارشات توجیهی اقتصادی و فنی پروژه ها

تهیه گزارشات توجیهی اقتصادی و فنی پروژه ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

1-طرح توجیهی ، مطالعات امکان سنجی , خدمات مشاوره مطالعات سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی

2-انجام مطالعات امکان سنجی مقدماتی و تفضیلی (مطالعات بازار ، فنی ، مالی و اقتصادی) طرح ها و پروژه های صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، خدماتی ، زیربنایی و توریستی
3-تدوین طرح های توجیهی در زمینه های مختلف جهت اخذ وام بانکی
4-معرفی طرح های بهینه جهت سرمایه گذاری در 31 استان کشور با بازگشت سرمایه گذاری بالا (طرح های زود بازده)

شما می توانید تهیه گزارشات توجیهی اقتصادی وفنی پروژه های شرکت خود را به فریلنسرها سایت حسابداری باما بسپارید. ( کلیک کنید )

دیدگاه خود را بنویسید