برون سپاری امور مالی (انجام کلیه امور مالی شرکتها )

برون سپاری امور مالی (انجام کلیه امور مالی شرکتها )

برون سپاری امور مالی (انجام کلیه امور مالی شرکتها )

در برون سپاری امور مالی کلیه خدمات ازجمله عملیات مالی و مالیاتی اعم از ثبت اسناد حسابداری جاری و معوقه ، محاسبات حقوق دستمزد – ارسال انواع اظهار نامه ها از جمله اظهارنامه عملکرد و ارزش افزوده – اصلاح حساب – تهیه آنالیز قیمت محصول و انواع گزارش های مدیریتی ، به شخص و یا شرکت خدمات مالی برونسپاری می شود.

شما می توانید انجام کلیه امور مالی شرکتها (برون سپاری)  شرکت خود را به( فریلنسرهای کلیک کنید) سایت حسابداری باما بسپارید.

دیدگاه خود را بنویسید