Start Your Learning Project Now

خدمات ارزیابی و قیمت گذاری سهام و مدیریت سهام

خدمات ارزیابی و قیمت گذاری سهام و مدیریت سهام

پس از نرخ گذاری اولیه  شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. سوال این است که شکل گیری مبلغ سهام در بازار بورس از چه مدلی پیروی میکند؟
مدل های قیمتگذاری مطرح در نظریه های مدیریت مالی انتخاب و قیمت های به دست آمده از مدل های زیادی می تواند صورت گیرد. به این منظور اطلاعات واقعی مربوط به سودهای پرداختی طی دوره ی تحقیق، در هریک از مدل ها قرار گرفته و مبلغ سهام به دست آمده از مدل با قیمت بازار مقایسه می گردد.

شما می توانید خدمات ارزیابی وقیمت گذاری سهام و مدیریت سهام شرکت خود را به ( فریلنسرهای کلیک کنید) سایت حسابداری باما بسپارید.

  • Share:

دیدگاه خود را بنویسید