خدمات حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

خدمات حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

خدمات حسابداری صنعتی و بهای تمام شده

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

شما می توانید تهیه گزارشات بهای تمام شده شرکت خود را به فریلنسرها سایت حسابداری باما بسپارید.( کلیک کنید )

دیدگاه خود را بنویسید