مشاوره و گزارشات تخصصی حسابداری مدیریت

مشاوره و گزارشات تخصصی حسابداری مدیریت

مشاوره و گزارشات تخصصی حسابداری مدیریت 

Management Accounting از خدمات ارائه شده توسط حسابداری مدیریت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تجزیه و تحلیل نرخ و حجم
تدوین و توسعه سنجه‌های کسب و کار
مدل‌سازی قیمت
سودآوری محصول
گزارشگری بخشی جغرافیایی در مقابل صنعت یا مشتری
ارزیابی متوازن مدیریت فروش
تجزیه و تحلیل بها
تجزیه و تحلیل هزینه – فایده
تجزیه و تحلیل هزینه – حجم – فایده
تجزیه و تحلیل بهای چرخه‌عمر
تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
شفافیت بهای فناوری اطلاعات
بودجه‌بندی سرمایه‌ای
تجزیه و تحلیل خرید در مقابل اجاره
برنامه‌ریزی راهبردی
مشاوره مدیریت راهبردیشکل
ارائه و ارتباطات مالی داخلی
پیش‌بینی فروش
پیش‌بینی مالی
بودجه‌بندی سالانه
تسهیم هزینه

شما می توانید مشاوره و گزارشات تخصصی حسابداری مدیریت شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید.(کلیک کنید)

# مفاهیم حسابداری مدیریت
# مقاله حسابداری مدیریت
# مباحث حسابداری مدیریت
# تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی
# سرفصل های حسابداری مدیریت

# گزارش حسابداری مدیریت

# خدمات حسابداری مدیریت

Management Accounting

  • Share:

دیدگاه خود را بنویسید