مشاوره و گزارشات تخصصی حسابداری مدیریت

مشاوره و گزارشات تخصصی حسابداری مدیریت

مشاوره و گزارشات تخصصی حسابداری مدیریت 

حسابداری مدیریت چیست؟

در یک تعریف علمی، حسابداری مدیریت به فرآیندی گفته می شود که در آن به تعریف، اندازه گیری و پردازش، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و تفسیر اطلاعات مورد استفاده مدیریت پرداخته می شود تا از آن در جهت برنامه ریزی و مدیریت یک کسب و کار استفاده شود

تفاوت های حسابداری مالی و حسابداری مدیریت

توجه حسابداری مدیریت به آینده کسب و کار است در صورتی که در حسابداری مالی به اطلاعات تاریخی توجه می گردد.
در دانش حسابداری مدیریت با استفاده از مدل سازی و توجه به فرضیات و احتمالات به مسائل مختلف توجه می شود، در صورتی که در حسابداری مالی به صورت موردی به فعالیت های مالی – تجاری توجه می شود.
در نهایت اطلاعاتی که توسط حسابداری مدیریت یا تیم حسابداری مدیریت تهیه می شود می تواند به خوبی توسط مدیران داخلی کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد، اما اطلاعاتی که توسط بخش حسابداری مالی تهیه می شود مورد توجه سهامداران، مدیران خارج از مجموعه، یا سایر ذینفعان قرار می گیرد.
کاربردهای حسابداری مدیریت
کاربردهای حسابداری مدیریت فراوان هستند. در حال حاضر این بخش از حسابداری روز به روز بیش از پیش توسعه می یابد و در بسیاری از واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه به مهمترین کاربردهای آن اشاره می کنیم.

در میان این مقاله پیشنهاد می کنیم مقاله اظهارنامه مالیاتی را نیز از دست ندهید.

از خدمات ارائه شده توسط حسابداری مدیریت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تجزیه و تحلیل نرخ و حجم
تدوین و توسعه سنجه‌های کسب و کار
مدل‌سازی قیمت
سودآوری محصول
گزارشگری بخشی جغرافیایی در مقابل صنعت یا مشتری
ارزیابی متوازن مدیریت فروش
تجزیه و تحلیل بها
تجزیه و تحلیل هزینه – فایده
تجزیه و تحلیل هزینه – حجم – فایده
تجزیه و تحلیل بهای چرخه‌عمر
تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
شفافیت بهای فناوری اطلاعات
بودجه‌بندی سرمایه‌ای
تجزیه و تحلیل خرید در مقابل اجاره
برنامه‌ریزی راهبردی
مشاوره مدیریت راهبردیشکل
ارائه و ارتباطات مالی داخلی
پیش‌بینی فروش
پیش‌بینی مالی
بودجه‌بندی سالانه
تسهیم هزینه

شما می توانید مشاوره و گزارشات تخصصی حسابداری مدیریت شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید.(کلیک کنید)

# مفاهیم حسابداری مدیریت
# مقاله حسابداری مدیریت
# مباحث حسابداری مدیریت
# تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی
# سرفصل های حسابداری مدیریت

# گزارش حسابداری مدیریت

# خدمات حسابداری مدیریت

Management Accounting

  • Share:

دیدگاه خود را بنویسید