خدمات حسابرسی صورتهای مالی

خدمات حسابرسی صورتهای مالی

خدمات حسابرسی صورتهای مالی

این نوع حسابرسی با هدف بررسی صورتهای مالی و تایید یا رد آن انجام میشود. در این حسابرسی افراد ذیصلاح ، متخصص و کارشناس در مورد ادعاهای مطرح شده در صورتهای مالی نظر خواهند داد (حسابداران رسمی)و مطابقت آنها را با استاندارد ها و قوانین مالی و مالیاتی بررسی خواهند کرد . در واقع این فرایند باید به نوعی اعتبار دهی به اسناد و مدارک مالی شرکت منجر شود تا قابل استناد در امور مالیاتی و مالی باشد .

شما می توانید حسابرسی صورتهای مالی شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید.(کلیک کنید)

# نحوه حسابرسی صورتهای مالی
# مقاله حسابرسی صورتهای مالی
# معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت های مالی
# هدف از حسابرسی چیست
# تقلب صورت های مالی
# خدمات حسابرسی چیست
# هدف اصلی حسابرسی چیست

# موسسه حسابرسی

  • Share:

دیدگاه خود را بنویسید