مشاوره و انجام کلیه خدمات بیمه تامین اجتماعی

مشاوره و انجام کلیه خدمات بیمه تامین اجتماعی

شما می توانید مشاوره و انجام کلیه خدمات بیمه تامین اجتماعی (روی لینک کلیک کنید) شرکت خود را به فریلنسرهای سایت حسابداری باما بسپارید.

خدمات بیمه تامین اجتماعی معمولا در موارد زیر طبقه بندی می شود:

1. تهیه لیست بیمه و ارسال آن به شعبه سازمان تامین اجتماعی مربوطه

2. انجام امور مشاوره ای در خصوص بیمه کارفرمایان و تهیه لایحه دفاعیه در خصوص کمیسیون مربوطه

3- مشاوره و پیگیری حقوقی بایت مسائل مربوط یه بیمه تامین اجتماعی در مراکز اداره کار و دیوان عدالت اداری

دیدگاه خود را بنویسید