درباره ما

  1. Home
  2. درباره ما

خوش آمدید

امروز برای آینده ای بزرگ شروع کنید

هدف اصلی تاسیس سایت حسابداری باما در جهت تسهیل مشکلات امور مالی کسب کارها می باشد تا به توانند بهترین متخصصین در حوزه حسابداری و حسابرسی را از طریق دورکاری استخدام نمایند، همچنین بازار کار مناسبی برای حسابداران و حسابرسان باشیم.

1500

پروژه های فعال

k

99

پروژه های موفق

%

5000

فریلنسرها

k

تیم ما

همکاران ما
آواتار اعضا

دکتر مهدی اسکندری

موسس
آواتار اعضا

دکتر علیرضا اسکندری

موسس
آواتار اعضا

حسین کاظمی

مدیرعامل